Privacy

Thales Nederland beheert de e-mail adressen van haar relaties met de grootste zorgvuldigheid. Indien deze digitale nieuwsbrief niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk de nieuwsbrief te verwijderen en ons hiervan op de hoogte te stellen. In overeenstemming met de Telecommunicatiewet gebruikt Thales Nederland het e-mailadres, dat zij ontvangt in het kader van de digitale nieuwsbrief, om u van informatie te voorzien over producten en dienstverlening van Thales Nederland. Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Thales Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid.

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van ThalesAlerts, de digitale nieuwsbrief van Thales Nederland is het mogelijk dat de nieuwsbrief onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat. Thales Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door Thales Nederland aangeboden content die afkomstig is van derden.

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie en content in deze nieuwsbrief worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en gelden in geen geval als een advies of commerciële aanbieding.

Thales Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe, incidentele of indirecte schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze nieuwsbrief.

Auteursrecht en Merkenrecht

Thales Nederland is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de nieuwsbrief ThalesAlerts, het auteursrecht daaronder begrepen. Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de ThalesAlerts en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van de betreffende informatie, mits de tekst niet gewijzigd wordt, de materialen uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden gebruikt worden en Thales Nederland vermeld wordt als rechtmatige eigenaar door de toevoeging “© Thales Nederland”. Ieder ander gebruik van ThalesAlerts, daaronder ook begrepen links (hypertext en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Thales Nederland niet toegestaan.

Thales Nederland logo's, productnamen, briefhoofden, voetnoten, iconen zijn merknamen/handelsmerken en/of geregistreerde merknamen/handelsmerken van Thales Nederland. Alle andere genoemde product namen en/of merken behoren toe aan desbetreffende eigenaren.

Neem voor vragen over het communicatie- en privacybeleid contact op met:

Thales Nederland B.V.
Afdeling Communicatie, t.a.v. L. Wormgoor
Postbus 42
7550 GD Hengelo

Meld u aan voor ThalesAlerts

Dhr. Mevr.ThalesAlerts doorsturenHallo,

Deze ThalesAlerts wil ik je graag laten zien:

http://thalesalerts.nl/Privacy-en-Disclaimer/

ThalesAlerts afmelden


Neem contact op met ThalesAlerts

Dhr. Mevr.